«Татарстан Республикасы ассириялеләре» төбәк иҗтимагый оешмасы контактлары

«Татарстан Республикасы ассириялеләре» төбәк иҗтимагый оешмасы контактлары

Адрес: Казан шәһәре, Павлюхин урамы, 57 йорт

Элемтә өчен телефон: 8-843-266-68-00